פייסבוק
  • תערוכות
  • תערוכות
  • תערוכות
  • תערוכות
  • תערוכות

תערוכות

"חשבנו  שצריך ללמוד ולהפיק לקחים גם מהשואה וגם מהעמידה היהודית. לכן הקימונו את הבית הזה, בית אשר יספר לדורות הצעירים ולבאים אחרינו את מה שקרה, איך שקרה ואיך עלינו להמשיך לחיות".

(יצחק צוקרמן בראיון, אפריל 1970)


המכלול הבנוי של בית לוחמי הגטאות מורכב מארבעה מבנים – אמת המים, האמפיתאטרון, מוזאון בית לוחמי הגטאות ו"יד לילד" - השונים זה מזה בשפתם העיצובית ובמקורות ההשפעה שלהם. עובדה זו יוצרת באתר כולו תהודה של על-זמניות, של דו שיח בין-דורי וייצוג של ערכים אוניברסליים.