פייסבוק
 • מבנה המוזיאון
 • פרטיזנים וחלוצים
 • אמפי
 • בית עדות
 • חדר ורשה
 • המוזיאון מראה כללי
תרמו לנו
ניוזלטר
ארועים
שמאל עליון גוול
גדול תחתון
הפעילות בסיוע ועידת התביעות

יד לילד – עם הפנים לעתיד

 "יד לילד" ברוח קורצ'אק

המבקר ב"יד לילד" מגיע במהלך ביקורו לאולם המוקדש לחייו ולפועלו של יאנוש קורצ'אק. האולם נמצא בלב לבה של התערוכה המתארת את קורותיו של הילד היהודי בשואה. במלאת עשרים שנה ל'יד לילד" התקבלה החלטה להעמיק את ההתייחסות ליאנוש קורצ'אק במרחבי התצוגה ובעשייה החינוכית הנלווית אליהם: 

 • שם המוזאון יורחב וייקרא "יד לילד ברוח קורצ'אק"
 • בחצר המוזאון ייבנו סככות לימודיות ועיצובן החזותי יתבסס על הסיפורים של קורצ'אק ועל המסרים שלהם
 • בחלל המוקדש לקורצ'אק תועלה הצגה העוסקת בחייו, בהגותו וביצירתו
 • הצוות החינוכי יגבש תכניות לימי למידה שיתמקדו ביאנוש קורצ'אק ובערכים מרכזיים במשנתו החינוכית: זכויות הילד, דיאלוג, מנהיגות ואחריות הדדית
 • "יד לילד" יפעל ליצור קהילה של "מחנכים ומתחנכים ברוח קורצ'אק"
 • "יד לילד" יעמיק, ביחד עם גב' טובה בן-ארי, המפקחת על זכויות הילד, את העיסוק בזכויות הילד בזיקה לתפישתו החינוכית של יאנוש קורצ'אק
 • יוצגו יצירות אמנות המתארות את יאנוש קורצ'אק, כחלק מהתערוכות המוצגות במוזאון

תערוכות חדשות

הקומה השנייה במוזאון תוקדש לנושא "הילד והמשפחה". התערוכה תתבסס על יצירות מאוסף המוזאון, בעיקר ציורי שמן (על-פי מחקרים, ילדים נמשכים יותר לציורים צבעוניים העוסקים בנושאים הקרובים לעולמם).

פיתוח והעמקת הקשרים עם בתי ספר  

כדי להעמיק ולפתח את הקשרים עם בתי הספר יפתח "יד לילד" מערכי הדרכה מותאמים לצרכים ייחודיים של בתי ספר שונים וייקח חלק בתכניות לימודים ייחודיות, כגון תכניות מבוססות פרויקטים - PBL. הפיתוח מבוסס על דיאלוג פתוח עם בתי הספר ועל התאמת הפעילויות לצורכיהם השונים. העמקת הקשר בין בתי הספר המדגישים את תרבות ישראל ומורשתה (במיוחד בתי ספר של תל"י [תגבור לימודי יהדות]) לעיסוק בנושא "הילד היהודי בשואה", זכויות הילד וחינוך ברוח קורצ'אק. 
 

 "יד לילד" –  בטכנולוגיה מתקדמת

התצוגה ב"יד לילד" שמרה על הרלוונטיות שלה בעשרים שנות קיומה. כיום, יותר מבעבר, היא מתאימה מאד גם לדרך שבה בוגרים ומבוגרים נחשפים לתכנים ולמסרים: חוויה רב-חושית; הדמיה ויזואליות רבה; תצוגות המזמנות תהליך חקרני של המבקר; המבקר כמשתתף פעיל מגלה ובוחר את דרכו בתערוכה, את קצב ההתקדמות ואת זמן השהייה ליד המוצגים. כל מבקר בונה בעצמו ולעצמו את המשמעויות הרלוונטיות לו ולעולמו.

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת מאפשרת להוסיף ממד נוסף לחוויית הביקור. אפליקציות חכמות, המבוססות על רשת האינטרנט ומציאות רבודה, מזמנות העמקה והרחבה של אפשרויות הלמידה והחוויה. אנו מקווים שבעתיד הקרוב יוכלו המבקרים ב"יד לילד" ללמוד על קורותיו של הילד היהודי בשואה ועל יאנוש קורצ'אק בדרכים מתקדמות, מעוררות סקרנות ומאתגרות.

 

הדפסשלח לחבר
Share |