פייסבוק

התהליך החינוכי

עקרונות חינוכיים

  • הפעילויות מותאמות לצרכי הקהילה ממנה באים הלומדים.
  • עקרון הבחירה: ההשתתפות בכל התהליך היא מתוך בחירה אישית חופשית.
  • תהליך מתמשך: סדנאות, סמינרים וקבוצות הבוגרים ברצף תהליכי המאפשר הפנמה ויצירת קשרים   משמעותיים.
  • הדרגתיות: התהליך מתחיל במסגרת קבוצת האם ההומוגנית והחד-תרבותית ומתפתח בהדרגה  
    למסגרת רב-תרבותית, המאפשרת דיאלוג פלורליסטי.
  • צוות רב-תרבותי ובין-תחומי: צוות המרכז כולל אנשי חינוך יהודים וערבים מנוסים בהנחיית. 
  • קבוצות רב-תרבותיות; עדים, מחנכים ומורים בעלי ניסיון מתחומים שונים.

שלבי התהליך

התכנית מורכבת מארבעה שלבים:

1. פעילות חשיפה: הפעילות מיועדת להיכרות ראשונית של התלמידים עם התכנית, כדי לאפשר להם לבוא מתוך בחירה אמיתית.

2. סדנת היסוד: "משמעויות הומניסטיות ואוניברסליות של השואה": סדרת מפגשים שבועיים בהיקף של 12 מפגשים (כל מפגש נמשך שלוש שעות) לקבוצת התלמידים אשר בחרו להשתתף. הפעילות כוללת לימוד סוגיות נבחרות מהשואה ואת הרקע להתרחשותה; כולן סובבות סביב שאלות ערכיות אוניברסאליות המתמקדות בהכרעותיו המוסריות של האדם במצבי מבחן קיצוניים.

לקבוצת פיילוט של ארבעה בתי ספר, הארכנו את התכנית לארבעה מפגשים נוספים, בהם הושם דגש על הקשר בין ההיסטוריה ליסודותיה הרעיוניים והערכיים של הדמוקרטיה, ודגש על זכויות אדם כבסיס קונצפטואלי ליחסי פרט – חברה.

בין אוקטובר 2012 לאפריל 2013 השתתפו כ-350 תלמידים יהודים וערבים בסדנת היסוד, ב-20 קבוצות בית ספריות

3. סמינרים רב-תרבותיים לבוגרי סדנאות היסוד:

"אני והאחר": סמינרים לתלמידים יהודים וערבים, היוצרים היכרות בין אישית קרובה בקבוצות מעורבות. המשתתפים עוסקים בשאלות של זהות, מאבק בגזענות ובפגיעה בזכויות אדם, יחסי רוב – מיעוט והקונפליקט היהודי – ערבי בישראל. הסמינרים נמשכים 3 ימים ומתקיימים באביב ובחופשת הקיץ.

באפריל 2013, קיימנו סמינר אביב בו השתתפו 160 תלמידים.  בסמינר קיץ השתתפו כ-50 תלמידים

4.  קבוצת הבוגרים - קבוצת השיח:  בוגרי הסמינרים מוזמנים למפגשים חודשיים לאורך שנת הלימודים, עד לסיום י"ב.  קבוצת הבוגרים עוסקת בבירור סוגיות חברתיות אקטואליות ומשמרת את הקשר הבין אישי שנוצר במשך התהליך.

השנה, תשע"ג, משתתפים כ-80 תלמידים יהודים וערבים בקבוצה