פייסבוק
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך

חומרים חינוכיים

יאנוש קורצ'אק של הילדים, סרט וחוברת הפעלות

הסרט הדוקומנטרי מתבסס על עדויות של מחנך ושלושה חניכים, המפליגים אל זיכרונות ילדותם בנופי פולין ובבית היתומים של קורצ'אק. העדויות והטקסטים, התמונות מוורשה והליווי המוסיקלי הרגיש – מצטרפים לסרט פיוטי, המעביר אותנו לזמן קצר לעולם של אור בתוך האפלה הגדולה.

אורך הסרט הינו כ-30 דקות

חוברת ההפעלות המלווה את הסרט כוללת: הצעות הפעלה, מבחר טקסטים, תולדות חיים ורשימת מקורות משל קורצ'אק ועליו.

קורצ'אק של הילדים

הסרט הדוקומנטרי מתבסס על עדויות של מחנך ושלושה חניכים, המפליגים אל זיכרונות ילדותם בנופי פולין ובבית היתומים של קורצ'אק. העדויות והטקסטים, התמונות מוורשה והליווי המוסיקלי הרגיש – מצטרפים לסרט פיוטי, המעביר אותנו לזמן קצר לעולם של אור בתוך האפלה הגדולה.

אורך הסרט הינו כ-30 דקות

יאנוש קורצ'אק, מחנך הומניסט במבחן השואה - ערכת פעילות

בערכה מוצג קורצ'אק המחנך ואיש הרוח, הומניסט שביקש לתקן את העולם על ידי חינוך. גישתו הייחודית בחינוך לחיים של סובלנות וכבוד הדדי, ראשיתה ביחס הערכי לאדם מילדות, בדאגה לקטן וליתום, והמשכה בחינוך לבחירה בין טוב לרע ולאחריות כלפי הזולת.ילד שגדל בכבוד יהיה מבוגר מכבד - זו תמצית המעשה החינוכי, על פי ספרו "זכות הילד לכבוד".

עקבות אדם - ההתנגדות היהודית בתקופת השואה - ערכת פעילות

בערכה מוצגים היבטים שונים של ההתנגדות היהודית בשואה ומודגש המאבק לשמירה על צלם אנוש.

הערכה כוללת:

הדפסים של יצירות אמנות שנוצרו בשואה
כרטיסי טקסט נלווים
מדריך למורה

"מזמורנו נמלא צער": הנוער היהודי מהקהילה והתנועה אל המרד

מערך השיעורים, שנוצר כאמור לקראת ציון שנת השבעים למרד, מיועד למורים המעוניינים
להעביר בכיתתם תכנית העוסקת במרד בגטו ורשה. השיעורים נותנים תמונה רחבה של ההקשר והנסיבות שבהם התרחש. כוונתנו היא שבאמצעות סיפור המרד ייחשפו בני הנוער לדילמות ולשאלות ערכיות ומוסריות
הנוגעות לכל אדם ואדם, אז והיום.