פייסבוק
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך

השתלמויות מקוונות - למידה דרך אתר הקורס


להרשמה להשתלמויות המקוונות:

ורד עדי - 04-9958076
vadi@gfh.org.il

סלוניקי שלי חדש!

קהילות דרום אירופה והבלקן בשואה

סמסטר ב' (פברואר-יוני)

60 שעות, השתלמות מקוונת
מרכזת: ד"ר אפרת קנטור

קהילות הבלקן קרובות גאוגרפית למדינת ישראל, אך הורחקו מהזיכרון הלאומי. אלו חיים התקיימו בפסיפס אתני מגוון זה ומדוע איננו מכירים אותו?
ההשתלמות תבקש לקרב מבט אל הקולאז' המרתק של דרום אירופה בשואה – קהילות יהודי הבלקן ודרום אירופה.
נדון בסוגיות הקשורות בהישרדות, בניסיונות הצלה ובמשא ומתן עם הנאצים בתקופת שואה ומלחמה. נביא דוגמאות מארצות שונות בבלקן וננסה להפוך את המרחב הנשכח למוכר.

למידע:
אפרת קנטור, טל' 04-6758729
kantormaitar1@012.net.il

 

בין אנטישמיות לגזענות  חדש!

אנטישמיות וגזענות בין עבר להווה

קורס שנתי  (פברואר – יוני)

60 שעות, השתלמות מקוונת
מרכזת: ד"ר נגה וולף

בחברה הישראלית רווחת הדעה כי האנטישמיות שרירה ומתחזקת גלובאלית. האם האנטישמיות היא תופעה נצחית בלתי תלויה, המעוגנת בנטיותיהם של אנשים רגילים, או תופעה הקשורה בקונטקסט היסטורי, פוליטי ורעיוני?
בהשתלמות נבחן את שורשי התופעה בעבר ובהווה. נדון בטענותיהן של דמויות המזוהות כאנטישמיות, ננסה לבדוק את הקשר בין אנטישמיות לגזענות. ננסה לברר מהי תפיסת העולם המונחת ביסוד שתי התופעות וכן להעריך את נוכחותן בהווה.

למידע:
נגה וולף, טל' 052-5299423
nwolff@netvision.net.il

הדפסשלח לחבר
Share |