פייסבוק
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך

מסעות לפולין

מסע לפולין הוא חוויה משמעותית וייחודית, מסע של "פעם בחיים", במהלכו יוצאים המשתתפים למסע היסטורי המפגיש  אותם עם עולם החומר והרוח של הקהילה היהודית בפולין לאורך הדורות. זה מסע של זיכרון והנצחה, אישי וקולקטיבי, יהודי ואוניברסלי.

בית לוחמי הגטאות מוביל מסעות בני נוער ומסעות מבוגרים לפולין מראשית שנות ה-80' ועוסק בעולם היהודי שהיה, בהוראת השואה ובהנצחתה ובסיפורם היחודי של חברי תנועות הנוער הציוניות שעלו ארצה, בחרו בחיים מחדש והקימו כאן את ביתם.