פייסבוק
  • ארכיון
  • ארכיון
  • ארכיון

מבצע בוידעם

ארכיון בית לוחמי הגטאות ממשיך במבצע איסוף של חומרים ארכיוניים: חפצים, תצלומים ומסמכים (מכתבים, יומנים, זיכרונות, תעודות אישיות ועוד) מן השנים שקדמו למלחמת העולם השנייה (חיים יהודיים, תרבות, תנועות נוער ועוד), מתקופת המלחמה וכן מן השנים הראשונות אחרי השחרור (שארית הפלטה).

אם יש ברשותכם חומרים כאלה, נשמח לקבלם, לשקמם במידת הצורך, לתרגמם ולפענחם. בסוף תהליך קליטת החומרים ועיבוד המידע שבהם, הם יצולמו  ויישמרו בארכיון חדשני בתנאי שימור אופטימליים. חומרים אלה יסייעו לנו במפעלנו להנצחת השואה ולהעמקת המחקר אודותיה.  

פרטים נוספים בארכיון בית לוחמי הגטאות:

04-9958032

04-9958031

04-9958025

 צור קשר