פייסבוק
  • ארכיון
  • ארכיון
  • ארכיון
  • ארכיון

ארכיון תצלומים

בארכיון התצלומים של בית לוחמי הגטאות שמורים עשרות אלפי תצלומים משלוש תקופות עיקריות:

1. ימי עליית הנאציזם, מלחמת העולם השנייה וימי השואה

2. העשורים שקדמו למלחמת העולם השנייה

3. קורות עם ישראל בשנים הראשונות שלאחר השואה – "שארית הפלטה"

התצלומים מהתקופה הראשונה עוסקים בקורות העם היהודי באותם ימים, אך ביניהם גם תצלומים שעניינם ימי המלחמה בעמים ובארצות השונות, מהלכי המלחמה, תעמולה לסוגיה ועוד. מהתצלומים שבקטגוריה השנייה ניתן ללמוד על חיי היומיום של יהודים ושאינם יהודים, בעיקר באירופה, החל מראשית המאה העשרים. מרבית התצלומים שבקורפוס זה צולמו בעשורים שבין שתי מלחמות העולם.

אל התקופה שלאחר תום המלחמה משתייכים תצלומים מארצות שונות, תוך שימת דגש על קורות היהודים בהן. חלק נכבד מתצלומים אלו – עניינו פעולות סיוע והצלה של יהודים וליהודים: גאולת ילדים, תנועת "הבריחה", מחנות עקורים במדינות שונות, מחנות המעצר למעפילים בקפריסין ועוד. כן מצויים בארכיון התצלומים מאות אלבומי תצלומים, המאפשרים לחוקר לקבל נתונים מרוכזים על פי נושאיהם.

מרבית התצלומים מוחשבו, כמו גם חלק גדול מהאלבומים, וניתן לצפות בהם באתר האינטרנט של הארכיון.

 

קבוצה מחניכות מעון הילדים שפעל
באחוזת ורבורג בבלנקנזה  

                                       

עצרת של אנשי שארית הפלטה בבלגיה. קבוצת אנשים עומדת על ארגז של משאית, אחד הילדים מניף דגל כחול לבן.