פייסבוק
  • חדשות
  • חדשות
  • חדשות
  • חדשות
תרמו לנו
ניוזלטר
ארועים
שמאל עליון גוול
גדול תחתון
הפעילות בסיוע ועידת התביעות

לכבוד פורים - משלוח מנות מיוחד שקיבל יו"ר היודנראט בגטו לודז' חיים רומקובסקי

"מגילת אסתר", שכתב מנדל קוט בכתב יד מיניאטורי
"מגילת אסתר", שכתב מנדל קוט בכתב יד מיניאטורי
בפורים 1941 או 1942 שלח צייר יהודי בשם מנדל קוט לחיים רומקובסקי, יו"ר היודנראט בגטו לודז', משלוח מנות יוצא דופן: "מגילת אסתר" הכתובה בכתב יד צפוף וקטן על גבי גלויה. לפני המלחמה התגורר קוט בקאליש, פולין. קוט, אשתו הנקה לבית באטוס ורומקובסקי נספו באושוויץ.

במכתב שצירף לשי כתב קוט:

לכבוד אדון המנהיג חיים נ"י רומקובסקי

חפץ אני לקיים את מצוות "משלוח מנות איש לרעהו", וכמו שבזמן הזה לדאבון לבי אין ידי משגת לשלוח חפצים יקרים, ע"כ שולח אני דבר הכי יקר בעדי, זאת היא מגילת אסתר כתובה על שני חלקים של גלויה. בטוח אני שאדון המנהיג יבין אותי ויקבל את משלוח-מנות שלי.

ברב כבוד

Kott Mendel

Balut. Ring 4/5

 

"משלוח המנות שקיבל ראש היודנראט בגטו לודז"': כתבה של עפר אדרת ב"הארץ"

 

המעטפה

המכתב המלווה

 

הדפסשלח לחבר
Share |