פייסבוק
  • events
  • events
  • events
  • events
  • events
  • events
  • events
תרמו לנו
ניוזלטר
ארועים
שמאל עליון גוול
גדול תחתון
הפעילות בסיוע ועידת התביעות
כנס: שישים שנה לכ"ט בנובמבר: השואה והקמת מדינת ישראל

 

 

יום שני, ט"ז בכסלו תשס"ח, 26 בנובמבר 2007, אולם המצפור, מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

9:45     התכנסות

 10:00   ברכות:  פרופ' אריה כוכבי, ראש ביה"ס להיסטוריה, אוניברסיטת חיפה

            הרצאת פתיחה: פרופ' אניטה שפירא, אוניברסיטת תל אביב -  השואה כנרטיב הציוני והאנטי-ציוני של מדינת ישראל

            מושב ראשון: עקורים - פרופ' חנה יבלונקה, אוניברסיטת בן גוריון ובית לוחמי הגטאות הניצולים וישראל - ציונות בצל השואה 

ד"ר זאב מנקוביץ, האוניברסיטה העברית ניצולים, מנוצלים או מצילים? מקומה של שארית הפליטה בהקמת מדינת ישראל

12:30   הפסקת צהריים

14:00   מושב שני: זירה ארץ ישראלית

            יו"ר: ד"ר זהר שגב, אוניברסיטת חיפה

פרופ' נעימה ברזל, מכללת אורנים - שואה, מדינה וגאולה בתפיסה האמונית

מר אמיר פלג - התנגדותו של מנחם בגין לתוכנית החלוקה לנוכח החשש מפני שואה נוספת

ד"ר מחמוד יזבק, אוניברסיטת חיפה - האוכלוסייה הערבית בחיפה ערב הכ"ט בנובמבר

            15:30    הפסקה

16:00    מושב שלישי: הזירה הבין לאומית

יו"ר: פרופ' חיה שפייר-מקוב, אוניברסיטת חיפה

פרופ' מיכאל י. כהן, אוניברסיטת בר אילן - גורם השואה באו"ם: כיצד הושג הרוב הדרוש להצעת כ"ט בנובמבר?

פרופ' אמנון סלע, המרכז הבינתחומי הרצליה - 1943 - סדר עולמי חדש

ד"ר מוטי גולני, אוניברסיטת חיפה - אותו מחזה, שחקנים אחרים: בריטניה וחלוקת ארץ-ישראל 1948-1946

 

 

 יום שלישי, י"ז בכסלו תשס"ח, 27 בנובמבר 2007

אודיטוריום, בית לוחמי הגטאות

 

 

9:00     התכנסות

9:30     ברכות: מר שמחה שטיין, מנכ"ל בית לוחמי הגטאות

10:00    מושב ראשון: התפוצות

יו"ר: מר שמחה שטיין, בית לוחמי הגטאות

ד"ר חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטה העברית

פגישה ראשונה  - היישוב היהודי בארץ ישראל ויהדות צפון אפריקה 1943 - 1948

ד"ר רפאל ואגו, אוניברסיטת תל אביב  - מזרח אירופה  -  השמחה והאיפוק

ד"ר מרקוס זילבר, אוניברסיטת חיפה - כשהמצפון נארג בריאל-פוליטיק: פולין, השואה ומדינת היהודים

11:30   הפסקה

12:00    מושב שני: מנהיגות        יו"ר: עו"ד דובי ארבל, הקרן לרווחת ניצולי השואה

פרופ' גבריאל שפר, האוניברסיטה העברית - משה שרת והשואה

פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה - מנהיגים נגד הזרם: המנהיגות ההיסטורית של השומר הצעיר מבילטמור עד לייק סקסס

פרופ' זאב צחור, אוניברסיטת בן גוריון - עיצוב המנהיגות הישראלית בראשיתה

13:30   הפסקת צהריים

14:30    מושב שלישי: השואה והקמת מדינת ישראל

            יו"ר: גב' לאה גנור, מרכז משמעו"ת

פרופ' אריה כוכבי, אוניברסיטת חיפה

השואה, פוליטיקה בינלאומית והקמת מדינת ישראל

 

ד"ר זהר שגב, אוניברסיטת חיפה

מפוליטיקאים אתניים למנהיגים לאומיים: הנהגת יהודי ארצות הברית, השואה והקמת מדינת ישראל

ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר, אוניברסיטת חיפה

גיבושו של משטר המקרקעין הישראלי בשנים הפורמטיביות

16:00 הפסקה

16:30   פאנל: זיכרונות

            יו"ר: גב' עדנה סולודר, בית לוחמי הגטאות

            משתתפים: ח"כ לשעבר גאולה כהן,   גב' רחל רבין, גב' פרחיה זינגר


תאריך 26/11/2007 - 27/11/2007
מיקום אוניברסיטת חיפה ובית לוחמי הגטאות
הדפסשלח לחברהוסף תגובה