פייסבוק

ביקור הנספחים הצבאיים בבית לוחמי הגטאות, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה תש"ע