בית לוחמי הגטאות
הזמנה
עגלת הקניות שלך ריקה.

1942

פעילות היהודים

המלחמה ביהודים

המאורעות הבינלאומיים והארועים ב"רייך" השלישי

21 בינואר 1942
הקמת "הארגון הפארטיזני המאוחד" (פפ"א) בגיטו וילנה

20 בינואר 1942
ועידת ואנזה – עיבוד התכנית להשמיד את 11,000,000 יהודי אירופה

 

ינואר 1942
הקמת "הארגון האנטי-פאשיסטי" בגיטו קובנה.
טוביה ביאלסקי מקים את הבסיס הראשון לפארטיזנים ביערות שבמערב ביילרוסיה

ינואר 1942
שילוחים ראשונים לגיטו טרזיינשטאדט

 

 

1 במארס 1942
ראשית ההשמדה במשרפות סוביבור, עד אוקטובר 1943 הושמדו שם כרבע מיליון יהודים

 

 

17 במארס 1942
ראשית ההשמדה במשרפות בלז'ץ, עד סוף 1942 הושמדו כ- 600,000 יהודים

 

 

17 במארס 1942
התחלת ה"אקציה" בגיטו לובלין, עד 21 באפריל גורשו רוב היהודים למחנות המוות

 

 

26 במארס 1942
ראשית שילוחם של 600,000 יהודי סלובקיה, בחלקם לאושוויץ בחלקם למיידאנק

 

מארס 1942
ייסוד הארגון לעזרה הדדית של יהודי בלגיה – "הוועדה היהודית להגנה"
(
Comitede Defence Juive)

28 במארס 1942
גירוש ראשון של יהודי צרפת לאושוויץ

 

אפריל 1942
הקמת "הגוש האנטי-פאשיסטי" בגיטו ווארשה.
הקמת "המחלקה הגרמנית" של הפלמ"ח לביצוע פעולות מיוחדות בעורף הצבא הגרמני

 

 

18 במאי 1942
קבוצו של הרברט באום מציתה את התערוכה האנטי-סובייטית בברלין

27 במאי 1942
הנהגת סימן היכר ליהודי בלגיה

 

יוני 1942
בסביבות באראנוביץ, שבמערב ביילורוסיה מתארגנת יחידת פארטיזניםיהודית בפיקודו של משה זלמנוביץ.
בסביבת סלונים שבמערב ביילורוסיה מתארגנת פלוגת-פארטיזנים יהודית על-שם שצ'ורס

1 ביוני 1942
פתיחת מחנה ההשמדה בטרבלינקה, עד אוגוסט 1943 הושמדו במחנה זה כ- 700,000 יהודים.
הנהגת סימן היכר ליהודי הולנד וצרפת

 

פעילות היהודים

המלחמה ביהודים

המאורעות הבינלאומיים והארועים ב"רייך" השלישי

 

23 ביוני 1942
המצוד הגדול על יהודי פאריס כדי לשלחם למחנות ההשמדה

28 ביוני 1942
צבאות גרמניה ואטליה מגיעים לאל-עלאמיין, סכנת התקפה על איזור הסואץ

 

30 ביוני 1942
סגירת בתי-הספר היהודיים בגרמניה

 

21 ביולי 1942
יהודי קלצק שבמערב ביילורוסיה מעלים את בתיהם באש ופורצים מן הגיטו

 ביולי 1942
שילוח ראשון של יהודי הולנד לאושוויץ

 

22 ביולי 1942
התנגדות מזוינת בעת חיסול גיטו נייסווייז' שבמערב ביילרוסיה

22 ביולי 1942
ראשית ה"אקציה" הגדולה בגיטו ווארשה, עד 13 בספטמבר גורשו 300,000 יהודים לטרבינקה

 

28 ביולי 1942
הקמת "הארגון היהודי הלוחם"
ZOB

בגיטו ווארשה.
התנקשות קבוצת פארטיזנים יהודית בפקודו של מארסל ריימן בחייו של פון שאומברג, המושל הגרמני בפאריס

 

 

יולי 1942
גיזי פליישמן מארגנת בסלובקיה את ארגון המחתרת "לעזרת יהודים – קבוצת העבודה".
ייסוד המטה הראשי של הפארטיזנים היהודים בעיר ליון שבצרפת

 

 

7 באוגוסט 1942
ביערות פשצ'ה ליפיצ'אנסקה שבמערב ביילורוסיה מתארגנת פלוגת-פארטיזנים יהודית של ד"ר יחזקאל אטלאס

4 באוגוסט 1942
ראשית שילוחם של יהודי דרום צרפת לדראנסי ולמחנות אחרים

 

9 באוגוסט 1942
התנגדות מזויינת בעת חיסול גיטו מיר שבמערב ביילורוסיה

5 באוגוסט 1942
משלוח ראשון של יהודים מבלגיה מגיע לאושוויץ

 

10 באוגוסט 1942
השתתפות יהודים בהתקפה גדולה של פארטיזנים על העיירה דרצ'ין שבמערב ביילורוסיה

10 – 29 באוגוסט 1942
"אקציה" בגיטו לבוב, 40,000 גורשו למחנות ההשמדה

12 באוגוסט 1942
התייעצויות בין צ'רצ'יל לסטאלין במוסקבה

25 באוגוסט 1942
פציעת מפקד "שירות – הסדר" בגיטו ווארשה, יוזף שרינסקי, בידי ישראל קאנאל מקבוצת "עיבא"

28 באוגוסט 1942
שילוח רוב יהודי אנטוורפן למחנות ההשמדה

 

אוגוסט 1942
התארגנות פלוגת פארטיזנים יהודית בפיקודו של הירש קאפלינסקי בסביבת ז'טל שבביילורוסיה המערבית

אוגוסט 1942
ראשית שילוחם של יהודי קרואטיה לאושוויץ

 

3 בספטמבר 1942
התנגדות מזוינת בעת חיסול גיטו לאחווה שבמערב ביילורוסיה

3 בסספטמבר 1942
הקמת קומיסאריאט לענייני יהודים בבלגיה

 

פעילות היהודים

המלחמה ביהודים

המאורעות הבינלאומיים והארועים ב"רייך" השלישי

9 בספטמבר 1942
התנגדות מזויינת בעת חיסול גיטו קרמיניץ שבמערב אוקראינה

ספטמבר 1942
הנהגת סימן היכר ליהודי בולגריה

23 בספטמבר 1942
התקפת נגד, הבריטים באל-עלאמיין

23 בספטמבר 1942
התנגדות מזוינת בעת חיסול גיטו טוצ'ין שבמערב אוקראינה.
הקבוצה המזוינת של משה גילדמן יוצאת מגיטו קורץ שבמערב אוקראינה לפעולות פארטיזניות

 

 

28 באוגוסט 1942
בריחת קבוצה מזוינת גדולה ממחנה לשבויי-מלחמה יהודים בלובלין, ראשית תנועת הפארטיזנים היהודית באיזור

28 באוקטובר 1942
שילוח ראשון מגיטו טרזיינשטאדט לאושוויץ

 

סוף אוקטובר 1942
הקמת "הוועד היהודי הלאומי" בגיטו ווארשה, ועד זה מקבל החלטה שלפיה יהיה "הארגון היהודי הלוחם" הזרוע המזוינת של המחתרת המאוחדת בגיטו.
הקמת הארגון היהודי הלוחם בצרפת
(
OrganisationJuive de Combat)

 

 

 

 

2 בנובמבר 1942
נצחון הצבא הבריטי על הגרמנים והאטלקים בקרב אל-עלאמיין

 

 

7 בנובמבר 1942
נחיתת כוחות אמריקניים ובריטים בצפון אפריקה

נובמבר 1942
הקמת ארגון-המחתרת "החלוץ המאוחד" בגיטו טרזיינשטאדט

25 בנובמבר 1942
ראשית גרוש  יהודי נורבגיה לאושוויץ

11 בנובמבר 1942
פלישת הצבא הגרמני לדרום צרפת

 

 

19 בנובמבר 1942
מיתקפה גדולה של הצבא האדום באיזור סטאלינגראד

2 בדצמבר 1942
בגיטו ווארשה מוקמת ועדת-התיאום, המאחדת את "הוועד הלאומי היהודי" ואת ה"בונד"

 

 

4 בדצמבר 1942
הקמת "הוועד לעזרת יהודים", בהשתתפותם של נציגי המחתרת היהודית והמחתרת הפולנית

 

 

5 בדצמבר 1942
נפילת מפקד הפארטיזנים המהולל יחזקאל אטלאס בעת קרב

 

 

16 – 17 בדצמבר 1942
התנגדות מזוינת במחנה העבודה קרושינה שבגליל ראדום

10 בדצמבר 1942
משלוח ראשון של יהודי גרמניה מגיע לאושוויץ, חיסול אחרוני היהודים שישבו על הנהר בוג בטרנסנייסטריה

17 בדצמבר 1942
הכרעת האומות המאוחדות שמשמידי העם היהודי יבואי על עונשם

22 בדצמבר 1942
פעולות מזוינות של "הארגון היהודי הלוחם" ברחובות קראקוב, התקפה על אנשי צבא גרמנים

 

26 בדצמבר 1942
"ועדת גנראל ולאסוב", התארגנות של יחידות רוסיות מזוינות לשיתוף פעולה עם הנאצים

פעילות היהודים

המלחמה ביהודים

המאורעות הבינלאומיים והארועים ב"רייך" השלישי

דצמבר 1942
בדרום צרפת מוקם ארגון יהודי להתנגדות ולעזרה הדדית
(
Uniondes Juifs pour la Re'sistance et Entraide - UJRE - 1).
בריחת קבוצה מזוינת מן העיירה סוסנוביץ וראשית תנועת-הפארטיזנים היהודית ביערות פארצ'ב שבגליל לובלין, מתארגנת פלוגת פארטיזנים יהודית בפיקודו של יחיאל גרינשפן

 

 

הדפסשלח לחבר
Share |
דרונט בניית אתרים