פייסבוק
  • ייעוד וחזון
  • ייעוד וחזון
  • ייעוד וחזון

ייעוד וחזון

ייעוד 
מוזאון ומרכז חינוכי ומחקרי המוקדש להנצחת זיכרון השואה, לתנועות הנוער, להתנגדות ול"חיים שאחרי השואה", מוזאון אשר פועֵל, חי ומשוחח עם אוכלוסיות שונות ומגוונות בחברה הישראלית.


חזון
בית עדות לסיפור המייסדים בכל תחנות חייהם ומחוז זיכרון לעמידה היהודית בשואה, ביטוי לרוחם של הניצולים, מייסדי הבית, ולהתחדשות החיים היהודיים במדינת ישראל.


ציבור היעד
מנהיגים, מפקדים, קובעי מדיניות, מנהלים, אנשי חינוך, מדריכי תנועות נוער, פרחי הוראה וניהול, אנשי אקדמיה, חוקרי שואה, חוקרי מנהיגות, חוקרי מדעי ההתנהגות, מידענים, ארכיונאים, מוזיקולוגים, תלמידים, חיילי צה"ל וביניהם חיילי פצ"ן - לפני תעסוקה מבצעית, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הציבור הרחב, תושבי המדינה, תיירות פנים וחוץ, ובכללם תושבי הגליל על מגוון המגזרים שבו,.

 "אנו רואים עצמנו כממלאי צוואת חברינו, שגם בגטו דאגו לכך, שהאמת
על מאבקם, על חייהם ועל מותם תגיע גם לדור שלאחר השואה"