פייסבוק

פורום השתלמות - בין הפטיש לסדן

חזרה לאתר ההשתלמות
הוסף נושא חדש
Sell software online and other downloadable products with i2carts.com Zefethealay   | 14:24 21/10/2009
<a href=http://i2carts.com><img>http://www.i2carts.com/images/main_logo.gif</img></a>

<b>What is <a href=http://i2carts.com><b>i2carts.com</b></a> </b>
Intelligent integrated shopping cart is extremely easy, copy-paste shopping cart, which helps you sell digital products and tagible products.

<b>Check the <a href=http://i2carts.com><b>i2carts.com</b></a></b> Features
http://www.youtube.com/watch?v=tW93_HXAoaM

<b>What does <a href=http://i2carts.com><b>i2carts.com</b></a></b> do?
i2cart provides shopping cart and buy now buttons to let you sell downloads and tangible goods on your website, eBay, MySpace, Google Base, CraigsList and other websites using PayPal, Google Checkout,ClickBank and 2CheckOut.

<b>What can you sell?</b>
You can sell anything you want ie.You can sell ebooks, sell mp3 tracks and albums, sell software, icons, fonts, artwork, phone cards, event tickets, cds, posters, books, t-shirts and almost everything else you want to sell.

<b>How does it work?</b>
With i2carts shoppping cart , you can Store and deliver your files and code automatically. Buyers get secure product download immediately after a successful payment.Instant and secure product delivery.Store your files securely on our server. You can choose to redirect buyer to your own site after sale.Send out free expirable download links.

<b>How much just it cost ?</b>
I2carts offers 7 day free trial, and subscription start at just $5 per month, i2carts does not have any transaction limit, no bandwidth limit, no setup fee and no transaction fee.
הוסף נושא חדש