פייסבוק
  • ארכיון
  • ארכיון
  • ארכיון
  • ארכיון
  • ארכיון

ארכיון בית לוחמי הגטאות

ראשית דרכו של ארכיון בית לוחמי הגטאות עם ימיו הראשונים של הקיבוץ והמוזאון. חרף הקשיים שעמדו בפני חברי הקיבוץ, החלו באיסוף תעודות, תצלומים ומסמכים כדי לתעד את ימי השואה והקהילות שחרבו. מלאכת האיסוף והמיון הייתה בעיני חברי הקיבוץ מעין קיום צוואתם של הנספים והמשך ישיר לפעילות התיעוד שהתקיימה בגטאות.

בארכיון בית לוחמי הגטאות פריטים מסוגים שונים, ובהם מכתבים, תעודות, יומנים, עדויות (כתב – וידאו - אודיו), סרטים, תצלומים, אוסף אמנות ואוסף מוצגים. הארכיון עוסק בתיעוד שלוש תקופות עיקריות בחיי העם היהודי: בין שתי מלחמות עולם – תנועות הנוער, חיי דת, חיי קהילה ותרבות; גורל העם היהודי במהלך מלחמת העולם – במחנות ובגטאות, התנגדות יהודית פיזית ורוחנית; שארית הפלטה. הארכיון מקיים מאגר מידע חופשי ונגיש לכל המתעניין. הארכיון נמצא בעיצומו של פרויקט הדיגיטציה ופועל לחשיפת האוספים באינטרנט, בקטלוגים ובכנסים מדעיים. רבים מפריטי הארכיון כבר שוחררו לאתר האינטרנט. בין היתר שמורים בארכיון אוספים ייחודיים, כמו אוסף המשורר והמחזאי יצחק קצנלסון, אוסף ינוש קורצ'ק, אוסף גטו לודז', אוסף ארגון הקואורדינציה שעסק בגאולת ילדים יהודים אחרי המלחמה, אוסף אדולף-אברהם ברמן המתעד פעילות מחתרתית בוורשה, אוסף יונס טורקוב – במאי תיאטרון מגטו ורשה, אוסף תנועת החלוץ, אוסף בנימין טנא שגבה עדויות מילדים במחנות העקורים, אוסף כרזות ממחנות עקורים, אוסף ישראל קפלן שגבה עדויות מניצולים יוצאי ליטא, ארכיון הולנד, אוסף תצלומים ממחנות מעצר בקפריסין, אוסף אמנות ייחודי, אוסף חפצים  ועוד ועוד.

ארכיון בית לוחמי הגטאות פתוח לקהל הרחב המתעניין בפריטים ובנושאים שונים, לחוקרי שואה ולסטודנטים, ומקדם בברכה את הפונים אליו. בארכיון בית לוחמי הגטאות הוקם חדר חוקרים לזכר קהילת מלאבה. החדר הוקם בתרומתם הנדיבה של ארגון יוצאי מלאבה בישראל. שיפוץ החדר ורכישת הציוד התאפשרו בסיוע ועידת התביעות. החדר מצויד במחשבים ובמערכת חיפוש המאפשרת גישה ישירה לכל מאגרי הארכיון וחיפוש בחומרים הדיגיטליים ובקטלוג.

הארכיון הוא משאב לפעילות החינוכית המתקיימת במוזאון ולתערוכות המוזאון. בתערוכת "יזכור" מוצגים פריטים מאוסף החפצים ומאוסף האמנות שבארכיון. תערוכה זו עוסקת בזיכרון ובהתמודדות אתו, מנציחה את הקהילות היהודיות שחרבו ואת האנשים שחיו בהן והרכיבו אותן ומאפשרת חשיפה לשניים מהאוספים החשובים השמורים בארכיון.

תנאי שימוש באתר הארכיון

בארכיון בבית לוחמי הגטאות הוקם חדר חוקרים לזכר קהילת מלאבה. במחשבים שבמקום ניתן לבצע חיפוש במאגרי הארכיון.
בכניסה למערכת החיפוש בארכיון ניתן לאתר פריטים מתוך האוספים השונים בארכיון
בארכיון התצלומים של בית לוחמי הגטאות שמורים עשרות אלפי תצלומים מימי עליית הנאציזם, תקופת השואה, העשורים שקדמו לה, והשנים הראשונות שלאחריה
לחפצים יש קול, הם מספרים סיפור.
בארכיון בית לוחמי הגטאות שמורים אלפי חפצים. חלקם משמשים עדות לחיי הקהילות היהודיות ולעושרן התרבותי בימים שקדמו למלחמת העולם השנייה.
באוסף האמנות של מוזיאון בית לוחמי הגטאות שמורים אלפי רישומים ייחודיים, עבודות שמן ופסלים.
ארכיון בית לוחמי הגטאות ממשיך במבצע איסוף של חומרים ארכיוניים מהשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה ,מתקופת המלחמה ומהשנים הראשונות שלאחריה