פייסבוק
תכנית האב

סיפורו של "בית לוחמי הגטאות" ומייסדיו הוא תופעה היסטורית, תרבותית וחברתית ייחודית בין המוזאונים להנצחת השואה בארץ ובעולם.

ייחודו של המקום הוא בראשוניותו, בהיותו מפעל שנהגה ונבנה בידי קבוצת צעירים שלחמו בנאצים, שרדו את אימי השואה, ובהניחם יסוד לביתם הקיבוצי הניחו יסוד גם למפעל הנצחה ולזיכרון כנכס חינוכי.

 

מדברי האדריכלים:

 

"הנדר של חברי לוחמי הגטאות לבנות בית, לא מוזאון או אנדרטה, המבקש לשמר את ההיסטוריה כהווה מתמשך, לאחות את השבר בין חלוציות לזיכרון, ומעל לכול - להדגיש את הקשר הגורלי בין הסיפור האישי והסיפור הקבוצתי, מחייב אותנו, השוקלים התערבות פיזית ותוכנית במבנה, לשמור על שני עקרונות יסוד ובמידת האפשר לחזקם:

 

1.       בית לוחמי הגטאות הוא איבר אורגני של קיבוץ לוחמי הגטאות. הקשרו הוא מהותו. איכות זו אינה מוחשית דיה בעבור מבקרים רבים החווים את המקום כמתחם הנצחה מבודד בסביבה פסטורלית, בדומה ל"יד ושם".

2.     בית לוחמי הגטאות הוא מאגר פעיל של עדויות אותנטיות ונקודות מבט אישיות. הוא שונה ממוזאונים וארכיונים אחרים העוסקים בשואה, כמו גם מאתרי ההנצחה המונומנטאליים, בכך שאינו מתבסס בעיקר על איסוף מידע מפורט ותיאור תמונת-על מקיפה, ומאידך - גם לא על העצמה טקסית של השתאות ואבל רגעיים, אלא על קשר ישיר, סובייקטיבי, אינטימי, רגשי, בלתי מתווך ככל שניתן, בין מוסרי העדות למאזינים / צופים.

 

שני עקרונות אלו מנחים את תכנית השינוי שלעיל. כל מהלך התכנון והעיצוב, כלפי חוץ ופנים, נמדד על פי תרומתו להבהרת הקשר בין הקיבוץ, מייסדיו והבית, ועל פי יכולתו לפתח תנאי תצוגה וצפייה המאפשרים קרבה, הפנמה והזדהות..."

הדפסשלח לחבר
Share |